Hizmetlerimiz

 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Görevlendirilmesi
 • Genel Farkındalık, Göreve Yönelik Eğitim ve Emniyet Eğitimleri
 • İşletmelere Özgü Dokümantasyon
 • Aylık Düzenli Saha Ziyaretleri
 • Uygunsuzluk Yönetimi, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürleri
 • Ulusal ve Uluslar Arası Mevzuat Takibi
 • Tehlikeli Madde Rehberi Hazırlanması
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması
 • Yıllık Faaliyet Raporu İşlemleri
 • Kaza Raporu İşlemleri
 • Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ve Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi
 • TMGD/TMFB Muafiyet Raporunun Hazırlanması
 • Taşımacılık İşleminde Zorunlu Olan Etiket, Levha, Turuncu Plaka ve Teçhizat Temini